OVER

 

Deze website is bedoeld voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die mee willen helpen bouwen aan een nieuwe autonome, regionale samenleving.


Velen denken nog steeds dat we te maken hebben met een gezondheidscrisis, maar het is heel anders: we hebben te maken met een maatschappelijke crisis. De huidige ontwikkelingen gaan niet alleen om virusbestrijding, maar juist veel meer over het invoeren van een “surveillance” samenleving die gebaseerd is op angst en wantrouwen.


Gelukkig zien steeds meer landgenoten in dat we in sneltreinvaart op weg zijn naar een systeem dat afbreuk doet aan onze vrijheid, onze grondrechten en onze parlementaire democratie. We hebben te maken met een “top-down elite samenleving”. Hoogste tijd dat dit snel verandert in een “bottum-up burger samenleving” waarin de algemene belangen van de burger weer centraal staan aldus Prof. dr. Bob de Wit, schrijver van het boek: Society 4.0

 

Naar voorbeeld van o.a. regio Nieuw Westland en Nieuw Hoekse Waard, zijn wij op Goeree-Overflakkee / Voorne Putten gestart met: Nieuw Goeree-Overflakkee / Voorne en Putten


Spreekt dit en het gedachtegoed van Bob de Wit je aan, sluit je dan aan bij Nieuw GOVP, en samen bouwen we gezamenlijk aan een nieuwe regionale autonome samenleving.

 

We kopen bij de lokale winkels op de eilanden. We kopen lokaal gezond voedsel en dit betalen we met lokaal geld via een lokaal banksysteem. Nieuwe regionale digitale infrastructuur en nutsvoorzieningen. Lokale gezondheidsorganisaties, leren en ont-wikkelen, samen wonen etc. Samenwerking, waarbij het gemeenschappelijk belang voorop staat: een eerlijke liefdevolle wereld die gebaseerd is op vertrouwen en gezien vanuit de menselijke maat.


Meld je aan op info@nieuwgovp.nl

 

Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier en de wekelijks nieuwsbrief.

Onze aanvraag voor het oprichten van een vereniging loopt bij de notaris.


Kijk op de site van Bob de Wit: www.society4th.org en op de sites van onze regioburen:

www.nieuwwestland.nl en www.nieuwhw.nl

 


“Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld"

(Mahatma Gandhi)

 


Met HARTelijke groet, Nieuw GOVP

­