Democratisch Ondernemen in De Regio

 

De schaalgrootte van de toekomstige samenleving is de regio, maar de huidige bestuurlijke inrichting niet is ingericht op het evenredig vertegenwoordigen van de belangen van burgers en ondernemers op regionale schaal. Hier is een ander democratisch proces van besluitvorming voor nodig.

 

De inspiratie voor de nieuwe regionale democratische besluitvorming zijn ondernemingen die bekend staan onder de term ‘Steward Ownership’ – deze bedrijven zijn eigenaar van zichzelf en niet van externe aandeelhouders. De juridische vorm in Nederland is de ‘coöperatieve vereniging met volledige rechtsbevoegdheid’, en de leden zijn burgers en ondernemers in de regio. In de moderne vorm wordt gebruik gemaakt van de blockchain technologie om te faciliteren.

 

­

ANBB

 

De ANBB vereniging is in Augustus 2020 opgericht en fungeert als één onafhankelijke nationale burger belangengroep.

 

Omdat de definitie van burgerbelangen heel breed is en over diverse maatschappelijke groeperingen (zoals vissers, boeren, huisartsen, windmolentegenstanders) of aspecten (zoals economisch belang, rust, gezondheid of privacy) kan gaan is gekozen voor het model van samenwerking onder een paraplu organisatie : een vereniging waarin ieder zichzelf kan blijven waar zowel plaats is voor individuele burgers als voor andere entiteiten als stichtingen, verenigingen en vennootschappen.

Missie

 

De vereniging heeft als doel : het engageren, faciliteren en implementeren van burgerparticipatie door middel van informeren en een lidmaatschap met toegang tot een elektronisch platform waar leden meningen kunnen omzetten in referendum-kwesties waarvan de uitslag ingezet wordt om de geformuleerde kwestie te realiseren hetzij juridisch via rechtszaken, hetzij via politiek door middel van nieuwe of herziene wetgeving, hetzij via publieke opinie door middel van publicaties in mainstream media (MSM), alternatieve media en/of sociale media;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

“Ons doel : informeren, engageren, faciliteren en implementeren van burger participatie…

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”